جدید BALLISTA PRINTABLE IN ONE PIECE پرینت یک اسلحه رویایی قدیمی نمایش بزرگتر

BALLISTA PRINTABLE IN ONE PIECE پرینت یک اسلحه رویایی قدیمی

این کوچولو Ballista من است ، همه چیز در محل چاپ شده است.
پیکان را بدون مشکل در اتاق و بیشتر شلیک می کند!

جزئیات بیشتر

اطلاعات بیشتر

من از چهار لایه نخ خیاطی پنبه ای به عنوان ریسمان استفاده کردم.
آسان ترین روش بارگیری با کمک فلش است همانطور که در فیلم دیده می شود.

با PETG و PLA هر دو با 90٪ پر کردن و ارتفاع لایه 0.2 میلی متر آزمایش شده است.
زمان چاپ با این تنظیمات حدود 2 ساعت است

This is my mini Ballista, everything printed in place.
Fires the arrow without problem through the room and further!
I used four layers of cotton sewing thread as bowstring.
Easiest loading method is with help of the arrow as seen in the video.

Tested with PETG and PLA both with 90% infill and layer height of 0,2mm.
Printtime with this settings is about 2 hours.

Have fun!

3D PRINTING SETTINGS

Rafts:
No

Supports:
No

Resolution:
0,2

Infill:
90