جدید PEN AND PENCIL HOLDER جامدادی نمایش بزرگتر

PEN AND PENCIL HOLDER جامدادی

شرح مدل سه بعدی
این جا قلم و مداد برای میز کار شما ایده آل است. این فایل برای چاپ سه بعدی بهینه شده است. این مدل سه بعدی را به صورت رایگان بارگیری کنید و آن را با چاپگر سه بعدی خود بسازید. لذت بردن!

جزئیات بیشتر

اطلاعات بیشتر

This pen and pencil holder is ideal for your desk. This file is optimized for 3D printing. Download this 3D model for free and make it with your 3D printer. Enjoy!